Danh sách các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng GS Cơ sở Trường Đại học GTVT năm 2019

TT Họ và tên ứng viên Giới tính Chức danh Ngành/Chuyên ngành Bản đăng ký
I Chức danh giáo sư
II Chức danh phó giáo sư
1 Hồ Xuân Nam Nam PGS Giao thông vận tải/Xây dựng Cầu Link
2 Đào Thanh Toản Nam PGS Giao thông vận tải/Điều khiển trong Giao thông vận tải Link
3 Nguyễn Thành Trung Nam PGS Giao thông vận tải/Xây dựng đường thủy, bến cảng Link
4 Trần Bảo Việt Nam PGS Giao thông vận tải/Vật liệu Link
5 Nguyễn Trung Kiên Nam PGS Cơ học/Cơ học vật rắn Link
6 Trần Thị Thu Hằng Nữ PGS Giao thông Vận tải/Xây dựng cầu – hầm Link
7 Nguyễn Châu Lân Nam PGS Giao thông vận tải/Nền móng công trình Link
8 Nguyễn Văn Hậu Nam PGS Giao Thông Vận Tải/Xây dựng Cầu Link
9 Đinh Thị Thanh Huyền Nữ PGS Cơ khí - Động lực/Cơ - Điện tử Link
10 Nguyễn Hữu Thuấn Nam PGS Giao thông vận tải/Xây dựng cầu Link
11 Nguyễn Thành Công Nam PGS Cơ khí - Động lực/Ô tô - Máy kéo Link
12 Trịnh Lương Miên Nam PGS Giao thông vận tải /Điều khiển trong GTVT sắt, ôtô, hàng không Link
13 Ngô Văn Minh Nam PGS Giao thông vận tải/Xây dựng Cầu Link
14 Nguyễn Đức Thị Thu Định Nữ PGS Giao thông Vận tải/Xây dựng cầu Link
15 Trần Hoài Trung Nam PGS Điện tử/Vô tuyến điện và truyền thông Link